Akkervogels in Haspengouw

Akkervogels in Haspengouw

Dat onze Vlaamse plateaus ’s winters overspoeld worden met Blauwe Kiekendieven, zou je bijna een publiek geheim kunnen noemen. Overdag verspreiden ze zich immers al jagend over een heel ruim gebied waardoor ze soms bijzonder moeilijk te vinden zijn. Bij valavond echter, verzamelen deze sierlijke roofvogels boven hun gemeenschappelijke slaapplaats en speelt er zich een spektakel af dat niemand onberoerd laat!

In afwachting hiervan, gaan we eerst op zoek naar een zeldzame overwinteraar in de streek, namelijk de Grauwe Gors. Ooit een vogel van valleien en graslanden, nu teruggedrongen tot intensief landbouwgebied waar ze profiteren van de weinige kruidenranden en houtkanten die nog resten in het landschap. Met wat geluk laten ze zich ook horen, wanneer er vijftig of meer Grauwe Gorzen tezamen hun ‘sleutelbos’ laten rinkelen, een winterconcert waar menig componist slechts van kan dromen! Verder kijken we uit naar andere typische cultuurvogels zoals Patrijs, Geelgors en Ringmus. Laat je verrassen door wat er zich in dit pittoreske landschap schuilhoudt!

DatumStarttijdEindtijd
13:3017:00Reserveer direct
13:3017:00Reserveer direct