Zuidpier IJmuiden

Zuidpier IJmuiden

De Zuidpier van IJmuiden is één van de beste plekken om zeevogels te kijken. Vanaf de punt van de pier zijn in de wintermaanden zeevogels als Roodkeelduiker, Jan-van-Gent en Drieteenmeeuw vaak van dichtbij te bekijken. In de luwte van de pier foerageren dan soorten als Zeekoet, Zwarte Zee-eend en misschien wel een Kuifaalscholver. Terwijl we over de Zuidpier lopen komen we ook Steenlopers, Paarse Strandlopers en Oeverpiepers tegen, die vaak mooi te fotograferen zijn. Op het strand bij de Zuidpier bekijken we de verschillende soorten meeuwen, waar misschien wel een Grote of Kleine Burgemeester tussen zit. Ook foerageren er vaak Sneeuwgorzen op het strand.

Daarnaast brengen we een bezoek aan het Kennemermeer waar vaak Tafeleenden en Wintertalingen zitten. Rondom het Kennemermeer maken we kans op Goudvink en misschien vliegt er een Bokje uit het riet. 

Deze excursie is geschikt voor beginnende vogelaars, maar ook voor meer gevorderde vogelaars die bijvoorbeeld het verschil tussen de Kuifaalscholver, de gewone Aalscholver en de Grote Aalscholver willen leren. Daarnaast zijn er vaak mooie fotografiemogelijkheden. Ga mee en ontdek de soortenrijkdom van de Zuidpier en omstreken!

Datum
Starttijd08:30
Eindtijd12:30
Prijs€ 39,50
Plaatsen vrij8

Boek deze excursie

Uw gids

Onze partner