Viersels Gebroekt - zomer

Viersels Gebroekt

Het Viersels Gebroekt is gelegen in de Kleine Netevallei en strekt zich uit langsheen het Netekanaal. De natte ruigtes, uitgestrekte weilanden, rietkragen en wilgenstruwelen herbergen tal van soorten. Het gebied behoudt zijn vochtige karakter dankzij de Kleine Beek en de Willeboerebeek die doorheen het gebied stromen. De lokale Bevers helpen een handje bij het op peil houden van de waterstand en houden daarnaast ook de opschietende wilgen in toom waardoor het gebied open gehouden wordt. 

In het vroege najaar vormt het Viersels Gebroekt een stopplaats voor vele trekvogels. Je kan je hier verwachten aan allerlei soorten rietvogels en andere zangvogels zoals de Rietzanger, Blauwborst, Kleine Karekiet en de Cetti’s Zanger. Als de omstandigheden het toelaten, waarbij de aanwezigheid van ondergelopen weilanden belangrijk is, vinden steltlopers er ook een rustplaats tijdens de trek. Zo kan je soorten verwachten zoals Witgat, Groenpootruiter, Bosruiter, Kemphaan en nog veel meer. Ook kan je je in de waterrijke stukken verwachten aan heel wat soorten eenden, Blauwe Reigers, misschien wel Grote Zilverreiger. 

Naast vogels houden we ook een oogje in het zeil voor leuke flora en insecten, Reeën en wie weet zien we zelfs een Bever aan het werk. De wandeling bedraagt een 5 tot 6-tal kilometer waarlangs we een optimale kijk krijgen op het gebied en alles wat het te bieden heeft!

DatumStarttijdEindtijd