Stuifzandmossen bij Radio Kootwijk

Rond het monumentale zendstation op de heide bij Radio Kootwijk komen zeer bijzondere stuifzandheides voor. Deze vegetaties herbergen bijzondere soorten korstmossen die houden van voedselarme en zure omstandigheden, sterk afwijkend van de kalkrijke zandgrond in het Renodunaal district. 

We gaan op zoek naar Varkenspootje, Ezelspootje, Girafje, verschillende soorten stapelbekertjes en veel soorten bekermos (Rood, Bruin, Rafelig, Frietzak en Plomp). Daarnaast vinden we mogelijk nog bijzondere grondkorsten, zoals Rode Heikorst, Mosoogje en Bruine Veenkorst.

DatumStarttijdEindtijd