Spaarnwouderpolder op de fiets

Spaarnwouderpolder op de fiets

We beginnen de excursie bij het landje van Gruijters. Dit plas-drasgebiedje aan de oevers van het Spaarndamse IJ, ten noorden van Spaarndam, is al sinds jaar en dag een goede plek voor het zien van steltlopers en verschillende soorten rietvogels. In de winter staat het gebied grotendeels onder water, maar in het voorjaar vallen de ondiepe gedeeltes droog. Dit resulteert in een prachtig gebied voor verschillende soorten steltlopers zoals Kleine Plevieren, Tureluurs, Grutto's en regelmatig ook Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en later in het voorjaar Bosruiters of zelfs Temmincks Strandlopers.
In de diepere gedeelten van het gebied zit soms de Zomertaling en vaak zijn Kluten en Lepelaars hier van zeer dichtbij te bewonderen. Vervolgens zullen we per fiets onze weg vervolgen langs de Westhoffplas, waar vaak Lepelaars foerageren. Ook bezoeken we de akkerlanden aan de Noorderweg waar sinds dit jaar een moerasgebied is gecreëerd en veel watervogels te zien zijn. Omdat we middenin de vogeltrek zitten, zullen vele soorten eenden, steltlopers en ook zangvogels als Rietzanger, Blauwborst en wellicht zelfs een Snor te vinden zijn op deze route. Ook zingen hier Graspiepers en Veldleeuweriken en maken we kans op de eerste zwaluwen van het voorjaar.

DatumStarttijdEindtijd