Schulensbroek - winter

Schulensbroek

Het Schulensbroek is een ware natuurparel in het uiterste westen van Limburg en vormt een belangrijke overwinteringsplaats voor tal van vogelsoorten. Het gebied dankt haar soortenrijkdom aan het natte karakter met een groot meer omringd door een drassig polderlandschap. Hier zijn er nog veel kleinschalige landschapselementen terug te vinden die onmisbaar zijn voor heel wat vogelsoorten als schuilplaats of om te foerageren.

In de natte hooilanden komen grote aantallen Kolganzen en Brandganzen overwinteren, met vaak ook een groepje Toendrarietganzen ertussen. De meeste winters worden er Wilde Zwanen gezien en we kunnen ons verwachten aan heel wat soorten eenden waaronder Smienten, Pijlstaarten, Wintertalingen en Kuifeenden. Ook Wulpen komen hier overwinteren en met wat geluk zien we, ondanks zijn vernuftige camouflagepak, een Watersnip of twee. We doen zeker ook een snelle scan tussen de meeuwen want hier worden vaak Pontische Meeuwen gezien. Grote Zilverreigers staan hier parmantig in het landschap wachtend op een lekker visje, en ook Slechtvalken komen hier op hun beurt maar al te graag kijken of er wat lekkers te rapen valt. We kijken zeker ook uit naar de Blauwe Kiekendief, die hier vaak over het landschap komt zweven op muizenjacht. Verder voelt de IJsvogel zich hier meer dan thuis en zoeken we naar leuke zangvogels zoals Cetti's Zanger, Roodborsttapuit, Matkop en Appelvink. En als we echt veel geluk hebben, vinden we zelfs een Ransuil op de slaapplaats. Kortom, vogelleven in overvloed!

DatumStarttijdEindtijd