Najaarsweekend Texel

Daurische Klauwier
Bladkoning
Kleine Vliegenvanger
Vuurgoudhaan
Koperwiek

Najaarsweekend Texel

Texel is één van de beste plekken in Nederland om vogels te kijken. De vogeltrek op dit eiland is waanzinnig goed waar te nemen en de soortenrijkdom is er enorm. Daarnaast ligt het eiland strategisch voor vogels op doortrek om even uit te rusten en daardoor zitten er met grote regelmaat niet alleen veel maar ook zeldzame vogels op het eiland.

We starten in de ochtend op de Noordpunt van Texel. Vanuit Scandinavië is dit de plek waar de trekvogels op het eiland aankomen en waar we half oktober trek verwachten van vinkachtigen, lijsters en andere zangvogels. De Koperwieken en Kepen arriveren terwijl we ook luisteren naar schaarsere soorten zoals IJsgors, Kruisbek en misschien wel een Grote Pieper. In de struiken zitten zangvogels die 's nachts trekken en overdag voedsel zoeken en op de noordpunt uitrusten zoals Zwartkop, Goudhaan, Vuurgoudhaan en Tjiftjaf. Daartussen maken we ook kans op de zeldzame  Bladkoning die helemal uit Siberië komt!

In de middag richten we ons meer op de steltlopers en watervogels. De vele zoetwaterplassen op het eiland trekken soorten als Kleine Strandloper, Krombekstrandloper en Zwarte Ruiter aan, en wellicht zelfs een Grauwe Franjepoot. Ook zwemt er tussen de Smienten, Slobeenden en Winertalingen soms een Geoorde Fuut. Op het wad zien we de zoutwatersteltlopers als Rosse Grutto, Kanoet en Bontbekplevier. Ook kijken we hier uit naar Eidereend, Zeekoet en zowel Gewone- als Grijze Zeehond.

We houden de waarnemingen op het eiland in de gaten om ook de dwaalgasten mee te pikken. Zo zagen we tijdens de dagexcursie in oktober 2021 onder andere een Daurische Klauwier en een Woestijnplevier!

We verblijven in de Koog halverwege het eiland. Een mooie uitvalsbasis om de verschillende plekken op het eiland te bezoeken. De prijs is per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Lunch en diner zijn niet inbegrepen in de prijs maar kunnen wel gezamelijk worden gedaan. Vervoer is op basis van carpoolen, de bootovertocht is inclusief.

Heb je vragen over het weekend? Mail ons op: info@dagjeindenatuur.nl

DatumStarttijdEindtijd