Zwarte Specht
Appelvink
Geelgors
Middelste Bonte Specht
Ree

Mookerheide en de Sint Jansberg

In maart komt het bos weer tot leven in de Mookerheide en de Sint Jansberg. Het gebied kenmerkt zich door een aantal diverse landschappen zoals de heide, oude bossen en kleinschalig agrarisch landschap. Deze combinatie zorgt voor een brede diversiteit aan vogels die we tijdens de excursie kunnen zien. In de oude bossen kunnen we bijna alle spechten vinden zoals Groene Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht en de Zwarte Specht! Naast de spechten broeden hier ook Appelvink, Havik en Goudhaan. Op de heide kunnen we genieten van baltsende Boomleeuwerik en foeragerende Roodborsttapuit. Naast deze vogels hebben we ook kans om zoogdieren zoals Ree en Everzwijn te zien. In het agrarisch landschap kunnen we Geelgors, Veldleeuwerik en Putters vinden.

Het voorjaar is weer in volle gang, ga jij ook mee?

DatumStarttijdEindtijd